Aims
Ghent
  1. De vriendschap onder jonge mannen in het kader van hun beroeps- en sociale bezigheden bevorderen.
  2. Activiteit en verantwoordelijkheidszin aanmoedigen door ontwikkeling der hoogste idealen zowel op burgerlijk als op beroepsgebied.
  3. Samenwerking, vriendschap en begrip onder landen en volkeren bevorderen en uitbreiden.
  4. De uitstraling der vereniging doorheen de wereld begunstigen.

 

De vereniging verwezenlijkt haar doel door organistatie van vergaderingen, conferenties, debatten en alle soortgelijke activiteiten, waarbij elk politiek, confessioneel, taalkundig en rasproselitisme verboden is.

 

Ronde Tafel 94 Zolder ondersteunt diverse hulpbehoevende nationale en internationale projecten.

Alle gelden ingezameld door activiteiten en bijdragen van leden gaan integraal naar één van deze projecten.

Echte vrienden zie je niet,

die staan achter je.

RT94 Zolder

Doel van de Ronde Tafel

Copyright © 2015-2016 - VILLA Productions | All Rights Reserved